Donateur worden?


U kunt het Edams Mannenkoor Excelsior financieel steunen door donateur van ons koor

te worden. Met een gering bedrag per jaar is dit al mogelijk. De minimumbijdrage die

wij daarvoor vragen  is € 10, - per jaar. Maar mocht u meer willen geven dan is dat natuurlijk

prima. Als donateur ontvangt u altijd korting op de toegangsprijs van onze concerten.


Waarvoor gebruiken wij uw donatie?

Wij proberen jaarlijks een aantal concerten te verzorgen voor de inwoners van

Edam-Volendam.  Dit doen wij zowel in de Grote Kerk als de RK Nicolaaskerk in Edam

maar wij komen ook graag  in verzorgingshuizen in Edam-Volendam en zelfs daarbuiten.

Deze concerten leggen een flinke claim op onze begroting.

Mede door uw steun is het voor ons toch mogelijk om deze concerten te blijven verzorgen.

Wij brengen met deze concerten de vreugde die wij aan het zingen beleven over op ons publiek.

En wij merken dat heel veel mensen daardoor een bijzonder plezierige middag of avond beleven.


Steunt u ons?!

Wij vragen u daarom ons te steunen als donateur. U kunt dit doen door een mail met uw naam en adresgegevens te sturen naar onze penningmeester de heer Henk Kraaij. excelsior-edam@live.nl . U ontvangt dan van ons een schriftelijke bevestiging met betalingsverzoek. Als uw betaling is ontvangen wordt u geregistreerd als donateur van Excelsior.

U kunt donateur worden door uw donateursbijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL 70 INGB.0003.4279.04 ten name van Penningmeester Edams Mannenkoor Excelsior, onder vermelding van: 'donateursbijdrage 2023 -2024'.


U kunt ook het aanmeldformulier hier downloaden en het per PostNL opsturen naar het daarop vermelde adres, of het per e.mail naar excelsior-edam@live.nl