Geschiedenis Excelsior


Jubileumjaar 2021


Ons koor is opgericht op 4 januari 1921. Dat betekent dat wij in 2021 ons 100-jarig jubileum mochten vieren! Dit hebben we in ons jubileumweekend van 16 en 17 oktober uitgebreid gevierd.(1) Receptie zaterdag 16 oktober 2021


Op zaterdagmiddag 16 oktober 2021 vond in de

sfeervolle Grote Kerk in Edam de receptie plaats

ter ere van ons 100-jarig jubileum.


Voorzitter Jan Radder kreeg uit handen van

burgemeester Lieke Sievers de Koninklijke

Erepenning met oorkonde overhandigd.


De heer Henk Bijvank van de KNZV Vereniging

Holland reikte een oorkonde uit ‘als blijk van

waardering voor de bewezen diensten aan de

Nederlandse Mannenkoorzang’.

Daarnaast werd koorlid Cor Sanders door hem

geëerd met een speldje en een oorkonde

vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap.

Jan Radder benoemde oud-voorzitter Wim Coljee tot erelid vanwege zijn jarenlange grote

verdienste voor Excelsior.


In het koor van de kerk hadden wij een tentoonstelling ingericht over de 100-jarige geschiedenis van Edams Mannenkoor Excelsior. Ook draaide er een PowerPoint-presentatie over dit onderwerp.

(2) Jubileumconcert zondag 17 oktober 2021


Zondag 17 oktober 2021 gaven wij ons jubileumconcert

en presenteerden wij onszelf in ons nieuwe kostuum.

Dirigent Roland Bosma had een mooi programma samen-

gesteld dat goed aansloot bij ons koor, het uitgenodigde

Klezmerorkest Di Gojim en de twee gastsolisten, te weten

sopraan Andrea Vos en bariton Hans van Niekerk.

Dit was vooral goed te horen bij het slotlied Mir Zeinen

Alle.


Pianist Hans Weenink zorgde voor een goede muzikale

ondersteuning van zowel het koor als de solisten.


Het was een zeer geslaagd weekend!Maandag 4 januari 2021


Het was de bedoeling om op de dag van ons 100-jarig jubileum een feestelijke bijeenkomst te

houden. Zoals te verwachten viel, kon dit vanwege de coronapandemie helaas niet doorgaan.Het bestuur wilde deze dag echter niet onopgemerkt voorbij laten

gaan. Besloten werd om bij ieder koorlid langs te gaan en hen

een aandenken aan deze heugelijke dag te overhandigen: een

fles wijn met Excelsior-etiket.


In de middag is het bestuur dan ook op pad gegaan om ieder

koorlid bij de eigen voordeur te verrassen met dejubileum-

attentie.


Voorafgaand aan deze actie vond in de Hulpkerk in Edam een

tv-opname plaats voor NH Nieuws, regio Zaanstreek-Waterland,

waarbij voorzitter Jan Radder werd geïnterviewd.


Vervolgens is het bestuur, samen met de interviewer/cameraman,

bij een tweetal leden langsgegaan om hen persoonlijk een fles

wijn te overhandigen.


Via deze link is de reportage en het bijbehorende artikel te zien en te lezen:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/278669/geen-feest-wel-wijn-voor-leden-100-jarig-edams-mannenkoor-excelsiorHoe het begon


Kort na de Eerste Wereldoorlog steken twee muziekliefhebbers de koppen bij elkaar om tot de oprichting van een mannenkoor te komen. Zij benaderen hiertoe met succes een aantal oud-leden van een eerder ter ziele gegaan koor in Edam.

Op 4 januari 1921 wordt Edams Mannenkoor Excelsior opgericht. Het bestuur bestaat uit de initiatiefnemers T. Kluit (voorzitter) en M. de Jong, en nog drie andere bestuursleden.


Als dirigent wordt de heer Bergman aangesteld. Zijn salaris bedraagt drie gulden per week. Voor de leden bedraagt de contributie twee dubbeltjes per week. De allereerste repetitie vindt plaats op vrijdag 14 januari 1921 in het Heerenlogement naast de Grote Kerk in Edam.

                                                 
Zeven maanden na de oprichting doet het koor voor het eerst mee aan een concours. Dit vindt plaats op 22 juli 1921 in Oostwoud. Het koor reist met een vrachtwagen van plaatsgenoot J. Nierop. In een mand worden een paar duiven meegevoerd. De duiven zullen worden losgelaten als het koor een goed resultaat behaalt, zodat ‘de blijde boodschap gevleugeld naar Edam kan worden gebracht'. Het koor wordt nummer één en de duiven worden onder luid gejuich gelost.


Na dit eerste optreden zullen er nog vele mooie concoursen en concerten volgen.